A avaliación de centros educativos en Galicia: actuacións concretas da inspección educativa

Autores/as

  • Marcos Antonio Fernández Álvarez
  • Rubén Veloso Carnero

DOI:

https://doi.org/10.23824/ase.v0i40.816

Descargas

Resumen

Indícanse as características básicas do modelo de avaliación educativa en Galicia, a través dunha análise xeral e da presentación de actuacións de avaliación concretas. Preséntase un plan de avaliación interna e externa, que toma como base un modelo estandarizado de calidade a través da norma ISO, para Centros Integrados de Formación Profesional (CIFP) e centros de ensinanzas de réxime especial (Conservatorios de Música e Escolas de Arte), e dúas actuacións avaliativas concretas: a avaliación externa dos departamentos didácticos dos centros educativos ,e a avaliación do Programa PROA+. Móstrase a planificación, os procedementos e as estratexias das accións avaliativas, así como os instrumentos e os modelos empregados. A participación dos inspectores e inspectoras de educación neste proceso avaliador en Galicia queda concretada, poñendo de manifesto a axuda que aportan á mellora dos centros educativos e aos plans, programas e proxectos que se desenvolven.

Citas

Casanova, Mª. A. (2004). Evaluación y calidad de centros educativos. La Muralla.

Cuadrado Muñoz, F. J. (2019). Evolución y sentido de la autonomía de los centros educativos. Avances en Supervisión Educativa, (31), pp. 1-30. https://doi.org/10.23824/ase.v0i31.630

Estefanía Lera, J.L. y López Martinez, J. (2001). Evaluación Interna del Centro y Calidad Educativa: Estrategias e instrumentos. CCS Editorial.

Estefanía Lera, J.L. (2014). Retos de la Inspección ante los cambios en educación. Avances en Supervisión Educativa, (22). https://Avances.Adide.Org/Index.Php/Ase/Article/View/68/67

Estefanía Lera, J.L. (2021). Nuevo modelo de Inspección Educativa centrado en la evaluación y la mejora. Avances en Supervisión Educativa, (36) https://doi.org/10.23824/ase.v0i36.736

Martín Ortega, E. (2017). La experiencia de una evaluación de centros como factor de mejora de la calidad. Tarbiya, Revista de Investigación e Innovación Educativa, (32). https://revistas.uam.es/tarbiya/article/view/7266

Tiana-Ferrer, A. (2018). Treinta años de evaluación de centros educativos en España. Educación XX1, 21(2). https://doi.org/10.5944/educXX1.21419

Cómo citar

Fernández Álvarez, M. A., & Veloso Carnero, R. (2023). A avaliación de centros educativos en Galicia: actuacións concretas da inspección educativa. Avances En Supervisión Educativa, (40). https://doi.org/10.23824/ase.v0i40.816

Publicado

2023-12-30

Palabras clave:

avaliación de centros educativos, informes de avaliación, autoavalición, avaliación interna, avaliación externa, autonomía de centros, modelo de avaliación