Segura Torres, J., y P. Silva García. «Les Funcions De La Inspecció Educativa Catalana a Partir De La Llei Educativa Catalana (LEC) I El procés d’autonomia Dels Centres». Avances En Supervisión Educativa, n.º 27, junio de 2017, doi:10.23824/ase.v0i27.581.