[1]
J. Segura Torres y P. Silva García, «Les funcions de la Inspecció Educativa catalana a partir de la Llei Educativa Catalana (LEC) i el procés d’autonomia dels centres», ASE, n.º 27, jun. 2017.