Segura Torres, J. y Silva García, P. (2017) «Les funcions de la Inspecció Educativa catalana a partir de la Llei Educativa Catalana (LEC) i el procés d’autonomia dels centres», Avances en Supervisión Educativa, (27). doi: 10.23824/ase.v0i27.581.