Segura Torres, Joan, y Patricia Silva García. 2017. «Les Funcions De La Inspecció Educativa Catalana a Partir De La Llei Educativa Catalana (LEC) I El procés d’autonomia Dels Centres». Avances En Supervisión Educativa, n.º 27 (junio). https://doi.org/10.23824/ase.v0i27.581.