(1)
Segura Torres, J.; Silva García, P. Les Funcions De La Inspecció Educativa Catalana a Partir De La Llei Educativa Catalana (LEC) I El procés d’autonomia Dels Centres. ASE 2017.